Friday, 6 September 2013

022. ആദ്യമായ് വയലേലയില്, കൊയ്ത്തു സമരക്കാഹളം.

ആദ്യമായ് വയലേലയില്
കൊയ്ത്തു സമരക്കാഹളം
 
പി. എസ്സ്. രമേഷ് ചന്ദ്ര


ആദ്യമായ് വയലേലയില്
കൊയ്ത്തു സമരക്കാഹളം
കൊടിപിടിച്ചൊരു കൂട്ടമാളുകള്
പണിമുടക്കുന്നു.

ആദ്യമായരിവാളുകള്
താഴ്ത്തി സമരം ചെയ്യുവാന്
ആദ്യമായവരൈക്ക്യമായ്-
ച്ചെങ്കൊടിയുയറ്ത്തുന്നു.

ആനയും അമ്പാരിയും
തേരുമോഴുകിയ തെരുവില് ഞാന്
ആദ്യമായ് പ്രതിഷേധ മുറയും
പ്രകടനം കണ്ടു.

മണികിലുക്കി വരമ്പിലും
കുടപിടിച്ചു കളത്തിലും
തണ്ടു കാട്ടിയ തമ്പുരാന്മാറ്
തലകള് താഴ്ത്തുന്നു.

ആദ്യമായ് വെടിയൊച്ചകള്
കേട്ടു ഗ്രാമമുണറ്ന്നുപോല്
ആദ്യമായാണുങ്ങളകലെ-
ക്കാട്ടിലലയുന്നു.

ആളൊഴിഞ്ഞു നിശ്ശബ്ദമായ്
ആറ്റു വക്കിലെയമ്പലം
ആല്ച്ചുവട്ടില്ക്കൂടുമാള്ക്കൂ-
ട്ടങ്ങളെങ്ങോപോയ്‌.

ഒന്നു ഞാനെന് ചുവടുകള്
പൂഴിമണലില് പൂഴ്ത്തുകില്
പൂപറിക്കാന് പോയ കുഞ്ഞിന്
കൊഞ്ചല്കേള്ക്കുന്നു.

ചോര വീണു ചുവന്നൊരീ
ഗ്രാമ വീഥിയിലൂടെയെന്
ചുവടു മുന്നോട്ടില്ല,മുന്നോ-
ട്ടില്ല നീങ്ങുന്നു.

*        *         *         *      

സ്വറ്ണ്ണവറ്ണ്ണപ്പൂവുകള്
പൂത്തുനില്ക്കും മേടുകള്
സന്ധ്യയായ്, നിരനിരകളായി
നിരന്നു നക്ഷത്രം.

താരദീപ്ത നഭസ്സുകള്
കാവല്നില്ക്കും കാടുകള്
കാറ്റുലയ്ക്കും മേട്ടില്നിന്നാ-
ക്കാഴ്ച്ച ഞാന് കണ്ടു.

കാറ്മ്മുകില്ച്ചുരുള്മാലകള്
കാറ്റുലയ്ക്കും കാടുകള്
ഘോരമഴയില്ക്കുളിരുമൊടിയില്-
ക്കണ്ടിരുന്നൂ ഞാന്.

കാട്ടുചോലയ്ക്കരികിലെന്
കുടിലിലുറ്റവരൊത്തുഞാന്
കാട്ടുമാനുകള് പാഞ്ഞുപോവതു
കണ്ടകാലം പോയ്‌.


No comments:

Post a Comment