Tuesday, 6 August 2013

005. പുഴവക്കിലന്നു നമ്മള് പുളകവും പൂക്കളും പങ്കുവെച്ചു.

നാല് 
 
പുഴവക്കിലന്നു നമ്മള് പുളകവും  പൂക്കളും പങ്കുവെച്ചു.

പി.എസ്സ്.രമേഷ് ചന്ദ്ര

കാട്ടുപഴമിറുന്നു....... തോഴീ നിന്ടെ
കാലടിപ്പാടില് വീണൂ.......
കണ്ണാടി പോലെ മിന്നും......പുഴയിലാ
മീനുനിന് കണ്ണുതന്നെ.......          [കാട്ടുപഴമിറുന്നു]

ആ നല്ല നീലിമയില്....... മുകില്നിര
മുകരുന്ന മലമുകളില്
മിഴിമെല്ലെ നീട്ടി നീട്ടി.......പുതുവെട്ടം
ചൊരിയുന്നു സൂര്യബിംബം...... [കാട്ടുപഴമിറുന്നു]

കാട്ടുചോലയ്ക്കരയില്....... നമ്മള് പണ്ടു
പാടുന്ന പാട്ടും കേട്ടു
നില്ക്കും മാനിണകള് തന്ടെ.......പൂക്കന്ണുകളില്
കണ്ടു നാം നമ്മെത്തന്നെ.....       [കാട്ടുപഴമിറുന്നു]

പുഴവക്കിലന്നു നമ്മള്.......പുളകവും
പൂക്കളും പങ്കുവെച്ചു
പുഴയിവളുടെ മടിയില്മുങ്ങി.......പ്രേമത്തിന്ടെ
കവിതകളും കണ്ടെടുത്തു.........[കാട്ടുപഴമിറുന്നു] 

ആല്ബം: പുഴയൊഴുകീ ഈവഴി
ഗാനം     : പുഴവക്കിലന്നു നമ്മള് പുളകവും പൂക്കളും 

രചന     : പി.എസ്സ്.രമേഷ്‌ ചന്ദ്ര
സംഗീതം:No comments:

Post a Comment